MANASTIR OSTROG:

Manastir je smešten uz skoro vertikalnu liticu, visoko na planini Ostroška greda.  Posvećen je Svetom Vasiliju Ostroškom. Gornji manastir se nalazi na 900 metara nadmorske visine i naslonjen je na visoku stenu,  a jednim delom je uvučen u prirodna udubljenja. Sastoji se od dve crkvice pećinskog tipa i one predstavljaju glavnu spomeničku vrednost duhovne kulture. Donja crkvica je posvećena vavedenju presvete Bogorodice, a gornja Časnom krstu. Živopisane su 1667. godine.
Manastir je osnovao hercegovački mitropolit Vasilije u 17. veku. Rođen je 1639., a umro 1671.godine. On je tu i sahranjen i proglašen svecem čudotvorcem nakon smrti. Telo mu počiva u ćivotu u donjoj pećinskoj crkvi. Divne freske na njihovim zidovima najverovatnije potiču iz 17.veka. Crkva Sv. Krsta se nalazi u gornjem manastirskom nivou i nju je živopisao majstor  Radul  prilagođavajući freske prirodnom obliku stena.
Manastir je obnovljen 1923-1926. godine, posle požara, kojeg su bile pošteđene pećinske crkvice. One predstavljaju glavnu spomeničku vrednost.
Manastir Ostrog spada među najposećenije na Balkanu. U njega dolaze vernici svih religija iz svih krajeva sveta.
Manastirski kompleks sačinjavaju: Donji i Gornji manastir Ostrog sa konakom i bibliotekom, kao i novoizgrađenom ’obrednom crkvom’, pomoćnim zgradama i učionicama za polaznike srednje teološke škole.  Oko crkve su konaci i zajedno čine objekat skladno sjedinjenim sa prirodnim ambijentom.
Donji manastir je formiran na mestu nekadašnjeg sela Kosjeradića, na 800 metara nadmorske visine. Prvobitno je tu postojala crkva posvećena svetom Georgiju, ali budući da je tektonskim poremećajima destabilizovan teren na kome se nalazila, obnovljena je više puta i dograđivana. Godine 1824, nedaleko od te crkve podignuta je današnja Crkva koja je posvećena Svetoj trojici.
OSTROG
ORGANIZATOR PREVOZA:
FENIX International D.O.O.
MANASTIR CRNA REKA:
Južno od Novog Pazara, manastir je poput lastavičjeg gnezda priljubljen uz strmu stenu, visoko iznad korita reke ponornice Sovara (Crna reka), nadvijen ogromnim masivima Mokre Gore i stoletnom šumom. Nekoliko zasvođenih terasica izgleda kao da visi na vertikalnoj steni, ali crkva je zapravo unutra, u jednoj ogromnoj prostoriji. Manastir nikada nije bio osvajan. rušen i paljen, te je sačuvao svoj prvobitan izgled.  Posvećen je Svetim Arhangelima Mihailu i Gavrilu.
Provalija ispred manastira zapravo je kanjon reke koja se nekada zvala Bela, a koju je, po legendi, sveta Joanikija prekrstila u Crnu, jer je tu tražila svoga brata i nije ga mogla naći.
O ranoj prošlosti manastira malo se zna. Po jednom predanju nastao je u XIII veku, a drugo predanje kazuje da je podignut neposredno posle Kosovske bitke. Ktitor je nepoznat. Osnivač prvog crnorečkog opštežića bio je Sveti  Joanikije Devički, a pećinsku crkvu oslikao je čuveni zograf Longin, u XVI veku. Freske su dosta dobro očuvane.
U crkvi se čuvaju mošti Svetog Petra Koriškog, kojima se pripisuju čudotvorne moći isceljenja raznih bolesti i telesnih nedostataka. Ispod kivota nalazi se prostirka na koju bolesnik može da legne. U manastiru Crna Reka je u tursko vreme (početkom XX veka) otvorena prva osnovna škola za srpsku decu na teritoriji čitavog Ibarskog Kolašina.
MANASTIR DAJBABE:

Manastir Dajbabe je pravoslavni manastir u blizini sela po kome je dobio ime, kod Podgorice. Manastirska crkva posvećena je Uspeniju Presvete Bogorodice. Neobičnog je položaja i unutrašnjeg rasporeda (ukopan pod zemlju). Kao prostor za crkvu je korišten prirodni oblik pećine. Kasnije je pećina proširivana, da bi se dobio oblik osnove crkve, sa pomoćnim kapelama. Jedini vidljiv deo crkve je izvan pećine i to je prostrani ulazni trem sa dva zvonika. Podignut je 1897. godine na osnovu čudesnog viđenja koje je imao čobanin Petko (potonji jeromonah Platon). Osnivač i prvi nastojatelj ove obitelji bio je prepodobni Simeon Popović († 1941). Sve do svoje smrti radio je na oslikavanju unutrašnjosti crkve, prilagođavajući scene prirodnom obliku pećine.
PROGRAM PUTOVANJA:

1. Dan  
Polazak iz Kruševca u 05.00 časova.
Lagana vožnja sa usputnim zadržavanjima radi odmora.

Obilazak Manastira Crna Reka u Ribaricima, slobodno vreme

Dolazak u Manastir Ostrog u popodnevnim satima.
Slobodno vreme za individualne aktivnosti.
Prisustvo večernjoj službi, nocenje u konaku manastira.


2. Dan   Prisustvo jutarnjoj službi.

Po završetku jutarnje službe, polazak za manastire Dajbabe i Moraču.
Slobodno vreme...
Nastavak puta za Kruševac, sa usputnim pauzama radi odmora.
Dolazak u Kruševac u večernjim časovima.

CENA PREVOZA :   - 3.600,00 dinara
Prevoz minibusom na navedenoj relaciji

NAPOMENA:
- Smeštaj u konaku Manastira Ostrog je besplatan
- Turistička taksa - nije sadržana u ceni prevoza - po odluci Vlade Crne Gore plaća se po dolasku na teritoriju manastira Ostrog u Danilovgradu
- Punoletni državljani Republike Srbije su u obavezi da poseduju kod sebe važeću ličnu kartu ili važeći pasoš Republike Srbije prilikom prelaska granice.
- Za maloletna lica, ako putuju sa roditeljima, potrebno je da poseduju važeći dokument sa fotografijom (đačka knjižica, pasoš, lična karta) koji će ukazivati na njihov identitet.
- Za maloletna lica ako putuju sa jednim roditeljem ili bez roditelja potrebno je da poseduju saglasnost roditelja da mogu da putuju u pratnji trećeg lica.

- Program je radjen na bazi 6/12 putnika

MANASTIR MORAČA:

Manastir Morača je jedan od najmonumentalnijih srpskih srednjovekovnih spomenika Crne Gore. Podignut je na desnoj obali Morače, u proširenom delu kanjona, na prirodnoj zaravni slikovitog pejzaža, u Opštini Kolašin. Morački hram je podigao 1252. godine Stefan, sin kralja Vukana a unuk Nemanjin, što se spominje u natpisu na nadvratniku zapadnog portala.
Manastirski kompleks se sastoji od saborne crkve Uspenja Bogorodice, male crkve Svetoga Nikole i zgrada konaka. Porta manastira opasana je visokim zidom sa dve kapije. Saborna crkva je velika jednobrodna građevina građena u stilu raških crkava, sa polukružnom apsidom, bočnim pevnicama i kupolom i, za razliku od crkava građenih u primorskom stilu, zidovi su joj omalterisani. Uz naos je sagrađena prostrana priprata. Glavni portal je urađen u romaničkom stilu.
Pored arhitekture, posebnu znamenitost manastira Morača predstavlja njegov živopis. Od prvobitnog slikarstva iz 13. veka sačuvan je samo manji deo u đakonikonu, gde se monumentalnošću i snagom izraza izdvaja 11 kompozicija iz života proroka Ilije. Snaga i monumentalnost tog slikarstva nadmašuje sve što je kod nas u 13. veku, pre Sopoćana naslikano u fresko-slikarstvu. Ostali deo živopisa stradao je u prvoj polovini 16. veka kada su manastir opustošili Turci i odneli olovni krov.
Prema zabeleženom predanju je manastir spaljen 1505. i bio pust sve do 1565. ili 1570. godine kada je obnovljen, pod patronatom igumana Tome i Vukića Vučetića. Ukrašavanje se nastavlja do kraja 16. veka i tokom 17. veka. Morača je imala značajnu ulogu upravo u 17. veku, pogotovo kada je patrijarh Jovan 1608. godine ovde organizovao sabor narodnih prvaka, a u ovom manastiru je 1648. godine izabran patrijarh Gavrilo za naslednika patrijarha Pajsija.
Poslednji turski napad na manastir se desio 11. juna 1877. godine, kada je iguman Mitrofan Ban lično predvodio bataljon koji je odbranio manastir.
Današnji izgled manastira potiče iz 1935. godine kada je učinjena znatna restauracija.
Copyright © 2013 by FENIX international  ·  All Rights reserved  ·  E-Mail: office@fenix037.co.rs
Design: de.Luk
37000 Kruševac, Vece Korčagina 53
Tel.   +381 37 443 022
Mob. +381 65 543 00 23
Fax.  +381 37 35 43 022
email: office@fenix037.co.rs
11. i 12. maj 2019. god.